Satış Sözleşmesi

Mesafeli Hizmet Satış Sözleşmesi

 

ACENTA VEYA SAĞLAYICI BİLGİLERİ      

Unvanı: KAYA MASALI TRAVEL AGENCY (BEYZADE ET MAMÜLLERİ CANLI HAY. BİL. SÜT ÜRN. DAY. TÜK. TAR. BAHARAT KURUYEMİŞ TURZ. VETERİNERLİK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Adresi: Yukarı Mahalle Fatih Caddesi No:83/1 Uçhisar/NEVŞEHİR

Telefon: 0384 219 20 41

Sağlayıcı: www.kapadokyadabalayipaketleri.com

Email: info@kapadokyadabalayipaketleri.com

 

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE KONUSU

 

İş bu satış sözleşmesinin tarafları; Yukarı Mahalle Fatih Caddesi No:83/1 Uçhisar/NEVŞEHİR adresinde yerleşik “KAYA MASALI TRAVEL AGENCY ” (Bu sözleşmede kısaca ACENTA diye anılacaktır). Diğer tarafta TÜKETİCİ arasında İşbu sözleşmenin konusu, TÜKETİCİ’nin ACENTA veya SAĞLAYICI’ya ait www.kapadokyadabalayipaketleri.com internet sitesinden elektronik ortamda veya çağrı merkezi üzerinden yaptığı rezervasyon işlemlerinde aşağıda nitelikleri belirtilen ürünün/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

TÜKETİCİ, ACENTA veya SAĞLAYICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu ürünün temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, vs. satışa konu ürün/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde ACENTA veya SAĞLAYICI tarafından ön bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda ve/veya telefon ya da elektronik posta ile teyit ettiğini ve sonrasında rezervasyonu ve sözleşmeyi onayladığını işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

 

MADDE 2 – ÖDEMELER

2.1- Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az yüzde otuzu (%30) alınmaktadır.

MADDE 3- GENEL HÜKÜMLER

3.1- TÜKETİCİ, Madde 1’de belirtilen sözleşme konusu ürünün, hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda ve çağrı merkezi sisteminde gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

3.2- ACENTA veya SAĞLAYICI, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle sorumludur.

 

3.3- Sözleşme konusu hizmetin, TÜKETİCİ’den başka bir kişi tarafından kullanılması durumunda, söz konusu kişinin ifayı kabul etmemesinden ACENTA veya SAĞLAYICI sorumlu değildir.

 

3.4- Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının ACENTA veya SAĞLAYICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin tercih edilen ödeme şekli ile ödenmiş olması gerekmektedir. ACENTA veya SAĞLAYICI’nın ilgili yönetmelik ve işbu sözleşmeye uygun olarak sözleşmeyi göndermesine rağmen imzalayıp geri göndermeyen TÜKETİCİ, sözleşmeyi imzalayıp göndermediği gerekçesi ile sözleşmenin “kendini bağlamadığı” savunmasında bulunamaz, tüm sorumluluk kendisinde olup, sözleşme bedelini eksiksiz ödemekle yükümlüdür.

 

MADDE 4- İADE SÜRECİ VE CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HİZMETLER

 

4.1- TÜKETİCİ, sözleşme konusu hizmetin kendisine veya gösterdiği kişiye ifası için işbu sözleşmenin geçerlilik kazanmasından itibaren ondört (14) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre için de e-mail yolu ile yazılı olarak bildirimde bulunulması gereklidir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişi veya tüketici kullanımına sunulan hizmetin faturasının ACENTA’ya teslimi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde hizmet bedeli tüketiciye iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise, KDV ve varsa sair yasal hükümlülükler iade edilemez. İfa tarihine 14 gün kala yapılan rezervasyonlarda cayma hakkı kullanılamaz.

 

4.2- Erken rezervasyon, özel dönem ( yılbaşı, sömestre, bayram vb.) ve promosyonlu dönemlerde satın alınan konaklama işlemi iptal edilemez. Ancak ACENTA otel ile görüşme sağlayıp ,TÜKETİCİ’nin konaklama için aldığı odayı veya eşdeğerini otelin müsaitliğine (yılbaşı, sömestre, bayram vb. hariç) göre uygun gördüğü bir tarihe erteleye bilir.

 

4.3- TÜKETİCİ’nin hizmetin başlangıcını kaçırdığı veya ifayı sonradan kabul edeceğini yazılı olarak bildirmediği durumlarda, ACENTA, tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

 

4.4- ACENTA, gerekli gördüğü durumda ilan ettiği veya kayıt altına aldığı hizmetleri başlangıcından 7 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edilebilir. TÜKETİCİ, bu değişiklik ve iptalleri kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip, ödediği ücretin tamamını 10 gün içinde iade alma hakkına sahiptir.TÜKETİCİ sözleşmenin geçerlilik kazanmasından sonra cayma hakkını süresi içerisinde kullanmamasına rağmen, hizmetin ifa tarihinden ,14 günden az bir süre kala iptal ederse ön ödeme bedelinin tamamını ACENTA’ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 5-İPTAL, VAZGEÇME, DEĞİŞİKLİKLER

 

ACENTA veya SAĞLAYICI, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen hizmetin başlamasına veya devamına engel teşkil eden mücbir sebepler veya hizmet sağlayıcılarından, konaklanacak otellerden veya üçüncü kişilerden kaynaklı durumlarda sözleşmeyi iptal edebilir. Bu durumun TÜKETİCİ’ye en kısa sürede bildirmesi gerekir. Bu durumda TÜKETİCİ’nin tazminat hakkı yoktur. TÜKETİCİ’ye kullanmadığı tüm hizmetlerin bedeli iade edilir.

 

MADDE 6-KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

6.1- ACENTA veya SAĞLAYICI olası iptal bildirimlerini, TÜKETİCİ’ ye en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür.

 

6.2 – ACENTA hizmeti satın alan TÜKETİCİ’lerle, konaklama tesisleri, taşıyıcı firmalar, ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her türlü üçüncü şahıs ve tüzel kişiler nezdinde hizmet veren konumdadır. Bu nedenle müracaat ile geziye kayıt olan tüketicinin, ACENTA ile taşımayı üstlenen müesseseler arasında yapılmış anlaşmalar hilafına, araçların programda gösterilen saatte hareket yerinde bulunmamasından; kara, hava ve deniz araçlarının her türlü gecikmelerinden, arızalanmalarından, sis, fırtına ve her türlü hava koşullarından kaynaklanan yol engeli gibi sebeplerden veya öngörülemeyen teknik kusurlardan kaynaklanan maddi ve manevi zararlardan ACENTA sorumlu değildir.

 

6.3- ACENTA veya SAĞLAYICI ile TÜKETİCİ arasında kayıt esnasında akit olunan işbu sözleşme hükümleri ve “ön bilgilendirme formu” TÜKETİCİ tarafından okunmuş ve kendisi ile birlikte aynı hizmeti alan diğer şahısların adına da aynı şartlar altında kayıtlarının yapılmasını talep ve kabul ederek onaylanmıştır. TÜKETİCİ sözleşme bedelinin ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludur. TÜKETİCİ bu sözleşmeye, “ön bilgilendirme formunda” belirtilen katılımcılar adına da taraf olduğunu, onları temsil ve ilzam ettiğini, kendisine ilgili yasal mevzuat kapsamında yapılan ön bilgilendirme içeriklerinden katılımcıya bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu bilerek sözleşmeyi onaylamıştır. Bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen TÜKETİCİ bundan kaynaklanan tüm zararlardan sorumludur. Bu doğrultuda TÜKETİCİ’ye verilen ön bilgilendirme katılımcıya verilmiş sayılır.

 

6.4- Tüketicinin satın almış olduğu hizmetin ayıplı olduğundan bahisle, ifayı kabul etmemesi halinde, durumu ACENTAYA yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici ifayı kabul etmemiş sayılmaz ve hizmeti kullanmış addolunur. Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda 1618 Sayılı Yasa, 6502 sayılı TKHK, IATA, İHA, UFTAA konvensiyon hükümleri TTK, Sivil Havacılık Kanunu, BK., Türkiye’nin dahil olduğu uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkarılmış Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Tebliğler ile uluslararası kabul görülen Frankfurter Tabelle’nin Türkiye’de tatbik olunan TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri tatbik olunacaktır. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde TÜRSAB ilişkin davalarda Ürgüp Mahkemeleri ve Ürgüp İcra Daireleri yetkilidir.

 

6.5- Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebebin sözleşmenin gerçekleşmesine engel olması durumunda, şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebep nedeniyle TÜKETİCİ sözleşmenin feshini talep ettiği takdirde ACENTA veya SAĞLAYICI bedeli iade etmek için gereken tüm çabayı sarf edecektir. Mücbir sebeplerin varlığı halinde TÜKETİCİ iptal talebinde bulunduğu taktirde, ACENTA veya SAĞLAYICI hizmeti satın aldığı veya aracılık ettiği kişi ya da kuruluştan alabildiği bedeli TÜKETİCİ’ye iade etmekle yükümlüdür. Alamadığı bedelin iadesinden sorumlu tutulamaz.

 

6.6- ACENTA veya SAĞLAYICI, taahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirmek zorundadır. ACENTA veya SAĞLAYICI’nın bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, TÜKETİCİ sözleşmeyi feshedebilir.

 

Sözleşmenin feshi durumunda, ACENTA veya SAĞLAYICI, tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde tüketiciye 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa TÜKETİCİ’yi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.

 

ACENTA veya SAĞLAYICI’nın işbu sözleşme ile yüklendiği ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde ACENTA veya SAĞLAYICI’nın bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde TÜKETİCİ’ye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur.

 

6.7- Sözleşme kurulmadan önce, sözleşme yükümlülüğünden kaynaklanan ve üzerinde anlaşılmış esas bedel dışında herhangi bir ilave bedel talep edilebilmesi için TÜKETİCİ‘nin açık onayının ayrıca alınması zorunludur.

 

MADDE 7-GİZLİLİK

 

ALICI tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile SATICI veya SAĞLAYICI’ya bildirdiği bilgiler SATICI VEYA SAĞLAYICI tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.

 

SATICI veya SAĞLAYICI bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, kredi kartı ile sadece tahsilat işlemi sırasında müşteri nezdinde kullanılarak işlem yapılır.

 

MADDE 8-BANKA KARTI İLE YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

 

8.1- Sözleşmeye taraf ACENTA veya SAĞLAYICI hiçbir şekilde kendi bünyesinde taksitli satış yapmamaktadır.

 

8.2- TÜKETİCİ’ye verilen fiyatlar peşin fiyatlar olup, tüm taksitlendirmeler TÜKETİCİ’nin talebi halinde çeşitli bankalardan edindiği kredi kartlarına ACENTA veya SAĞLAYICI tarafından herhangi bir vade farkı uygulanmadan yapılmaktadır. Kredi kartı ile yapılan satışlarla ilgili olarak yapılan tüm işlemler kartın sahibi TÜKETİCİ ile kartın bağlı olduğu banka arasında gerçekleşmekte olup, ACENTA veya SAĞLAYICI’nın bu işlemlere herhangi bir müdahale hakkı ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

8.3- Kredi kartıyla hizmet satın alan TÜKETİCİ erken ödeme, taksit azaltma vb. taleplerini kartın ait olduğu bankaya bildirmek ve bankanın belirlediği ödeme şubelerine yapmak zorundadır.

 

MADDE 9-YETKİLİ MAHKEME:

 

İş bu sözleşmeden doğacak tüm ihtilafların çözümü ile ilgili tüm Türkiye Cumhuriyeti Tüketici Mahkemeleri, Tüketici hakem heyetleri yasa ile yetkilendirilmiş sair kuruluşlar yetkilidir. TÜKETİCİ’ler şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde TÜKETİCİ’nin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki “Tüketici Sorunları Hakem Heyeti”ne veya “Tüketici Mahkemesi”ne yapabilirler.

 

 

 

Adımıza düzenlenmiş toplam 9 maddelik bu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, kabul ederek birer nüshalarını imzalayıp teslim aldım.

 

 

 

TÜKETİCİ                                                                                                                ACENTA KAŞESİ ve İMZASI